متخصص بیماری های مقاربتی اصفهانبرچسب

دکتر محمدرضا حقایق متخصص بیماری های مقاربتی و عفونی و آمیزشی در اصفهان : انواع بیماری های مقاربتی 1- بیماری سیفلیس ضایعات اولیه این بیماری آمیزشی بدون درمان بهبود می ‌یابد اما پس از آن سایر دستگاه ‌های بدن دچار عواقب وخیمی خواهند شد. عامل این بیماری جنسی،...

تماس با دکتر حقایق 03136285898