واکسیناسیون علیه ویروس زگیل تناسلی

 

مقدمه :

ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) یک بیماری شناخته شده جنسی است که باعث بیماری های آنوژنیک و اوروفارنکس در مردان و زنان می شود . عفونت ویروسی مداوم با  ژنوتیپ های خطرناک باکتری  HPV باعث تقریبا تمام سرطان های دهانه رحم می شوند. ژنوتیپ های با خطر بالا HPV (یا”انواع”) 16 و 18 سبب تقریبا 70 درصد سرطان های دهانه رحم در سراسر جهان و انواع آن می شود و انواع 31، 33، 45، 52، و 58 موجب  20  درصد دیگر  می شود. انواع HPV 16 و 18 همچنین باعث تقریبا 90 درصد سرطان های مقعد و بخش قابل توجهی از سرطان دهانه رحم، ورم و واژن و سرطان آلت تناسلی است . انواع HPV 6 و 11 سبب تقریبا 90 درصد زگیل های آنوژنینال می شوند.

 

واکسن ها برای محافظت در برابر ابتلا به عفونت HPV و توسعه آن  و بیماری مرتبط با HPV بعدی ساخته شده اند . این مقاله مسائل مربوط به ایمن سازی معمول و توصیه ها، واکسیناسیون در افراد بیمار خاص و ایمنی واکسن را پوشش می دهد

 

تاریخچه طبیعی، اپیدمیولوژی و بیماری های مرتبط با عفونت HPV مورد بحث قرار گرفته است

در جاهای دیگر (به “عفونت های ویروسی پاپیلومای انسانی: اپیدمیولوژی و انجمن های بیماری” مراجعه کنید.)

 

واکسن های موجود :

سه واکسن متفاوت وجود دارد ،  که در تعداد انواع HPVهایی که هر کدام هدف قرار میدهند ، متفاوتند. ، از نظر بالینی توسعه یافته اند، اگرچه همه در همه نقاط در دسترس نیستند.

واکسن HPV چهارگانه (Gardasil) انواع HPV 6، 11، 16 و 18 را هدف قرار می دهد.

واکسن 9 گانه (Gardasil 9) همان نوع HPV  واکسن چهارگانه  (6، 11، 16،و 18) و همچنین انواع 31، 33، 45، 52 و 58.را مورد هدف قرار میدهد.

 

واکسن دوگانه (Cervarix) انواع HPV 16 و 18 را هدف قرار می دهد.

در ایالات متحده تنها واکسن 9 گانه موجود است. تجویزکنندگان در نقاط دیگر باید

از وجود واکسن در منطقه ی خود مطمئن باشند .

دوز و تزریق در جاهای دیگر مورد بحث است. (به پایین ‘Administration’ مراجعه کنید)

این همه واکسن های پیشگیرانه هستند که برای جلوگیری از ابتلا به HPV اولیه و پس از آن طراحی شده اند واکسن های درمانی طراحی شده برای ایجاد رگرسیون HPV و ضایعات مرتبط با آن، در حال توسعه هستند اما از نظر بالینی در دسترس نیستند [1].

 

 

استنتاج

 

زنان – واکسیناسیون با واکسن های 9گانه ، quadrivalent یا دوگانه HPV فایده ی مستقیم برای خانم های دریافت کننده ، از طریق محافظت در برابر سرطان ها که می تواند از عفونت  پایدار HPV منجر شود، دارد. این اثر پیشگیرانه بیشتر قابل توجه است و بهترین مطالعه در زمینه سرطان دهانه رحم است که یکی از رایج ترین سرطان های زنان در سراسر جهان است. انواع HPV 16 و 18 که با تمام سه واکسن HPV، هدف قرار دارند تقریبا 70 درصد از سرطان های دهانه رحم را در سراسر جهان ایجاد می کند و انواع HPV 31، 33، 45، 52 و 58، که  توسط واکسن 9-گانه هدف قرار می گیرند علت 20 درصد دیگر هستند. انواع HPV 16 و 18 نیز باعث تقریبا 90 درصد سرطان های مقعد و نسبت قابل توجهی از سرطان های واژینال، ولوو و اوروفارنکس هستند. واکسیناسیون با

واکسن HPV چهار وجهی یا 9 وجهی نیز در برابر زگیل های آندومتری محافظت می کند (90 درصد از آن ها توسط HPV انواع 6 و 11 ایجاد می شود)؛ اگر چه آنها ضایعات خوش خیم هستند، آنها با  روانشناسی و میزان بالای شکست درمان. ارتباط دارند اثرات نامطلوب واکسیناسیون HPV به طور کلی به واکنش های موضعی خفیف محدود می شود. کارآیی و ایمنی واکسن ،در زیر بحث شده است. (در زیر “اثربخشی” و “ایمنی واکسن” را ببینید)

اطلاعات مربوط به بیماری های مرتبط با HPV و بار عفونت HPV در زنان مشاهده می شود در جاهای دیگر (به “عفونت های ویروسی پاپیلومای انسانی: اپیدمیولوژی و انجمن های بیماری” مراجعه کنید.)

 

مطالعات مدل سازی مختلف ، مزایای بالقوه واکسیناسیون HPV، که به نظر می رسد

برای مقیاس سن توصیه شده مقرون به صرفه باشد نشان داده اند [2-6]. یک مطالعه نشان داد که واکسیناسیون کل جمعیت ایالات متحده از دختران 12 ساله ،سالانه از عفونت بیش از 200،000 نفر به HPV، و100000 معاینه غیر طبیعی سیتولوژی سرویکس و 3300 مورد سرطان گردن رحم اگر غربالگری سرطان سرویکس ادامه پیدا کند که  حال حاضر توصیه می شود، جلوگیری میکند. [2]. در تنظیمات واکسن بالا در میان زنان  ، همچنین شواهدی از ایمنی گروهی، در میان مردان با سن مشابه وجود دارد ، که منعکس کننده کاهش در زگیل تناسلی در آقایان است.

 

مردان – واکسیناسیون HPV، با ایمن نگه داشتن در برابر سرطان هایی که میتواننداز عفونت HPV مداوم حاصل شوند ، ، منافع مستقیم را برای گیرندگان مرد فراهم می آورد، انواع HPV 16 و 18 باعث تقریبا 90 درصد سرطان های مقعد و درصد قابل توجهی از سرطان های دهان و پنیس  می شود.واکسیناسیون با واکسن 9 گانه یا چهارگانه نیز در برابر زگیل های آنوژنیتال محافظت می کند(90 درصد از آنها توسط انواع HPV 6 و 11 ایجاد می شود). بار کلی سرطانها و پیش آگهی ها مرتبط با HPV در میان مردان کمتر از بار سرطان دهانه رحم در زنان است. با این وجود،فواید مستقیم کمتر واکسیناسیون HPV در مردان نسبت به زنان، واکسیناسیون مردان به علت افزودن به ایمنی گروهی در جمعیت ، ارزشمند است . (دیدن’ایمنی واکسن’ زیر و ‘اثربخشی’ در زیر).

جزئیات مربوط به بیماری های مرتبط با HPV و بار عفونت HPV در مردان یافت می شود در جاهای دیگر (به “عفونت های ویروسی پاپیلومای انسانی: اپیدمیولوژی و انجمن های بیماری” مراجعه کنید.)

واکسیناسیون علیه ویروس زگیل تناسلی

مدل های مختلف نشان داده اند که واکسیناسیون هر دو مرد و زن  نسبت به کاهش عفونت HPV و بیماری از طریق واکسیناسیون تنها زنان مفیدتر است ، اگر چه واکسیناسیون مردان کم اثرتر از واکسیناسیون زنان است [8-14]. با این حال، تجزیه و تحلیل هزینه-اثربخشی است با عدم اطمینان در مورد متغیرهای مختلف که تاثیر واکسیناسیون مردان را تحت تاثیر قرار می دهد ، محدود شده است.این شامل اثربخشی واکسن و مدت زمان حفاظت، پوشش واکسن در زنان، اثر ایمنی گروهی، محدوده نتایج سلامت شامل شده و اثر HPV و بیماری های بر کیفیت زندگی است [15].

:

به طور خاص، مدل ها دریافتند که هزینه بهره برداری واکسیناسیون مردان در صورت  سطح پایین پوشش زنان ، بالاتر است و این به  دلیل  این است که حفاظت گروهی  کمتری وجود دارد.

، در نتیجه مردان سود بیشتری از واکسیناسیون میبرند.

مطالعه ای که از داده های جمع آوری شده از هلند استفاده می کند، بار سرطان های مرتبط با HPV در مردان  ، اگر 60 و 90 درصد دختران و خانم های جوان واکسن بگیرند ،میتواند به 37 و 66 درصد کاهش یابد ، ، ولی دریافت واکسن بین خانم ها در اکثر مناطق زیر 60 درصد است. [13]. علاوه بر این، حتی اگر واکسن به اندازه ی کافی برای محافظت مردان  در خانم زده شود، حداقل تاثیر را روی مردانی دارد که رابطه ی جنسی با مرد  دارند . چنین افرادی  به میزان قابل توجهی کانسرهای آنال وابسته به HPV  و زخم های ناشی از همجنسبازی دارند.

در تنظیمات محدود منابع، گروه های متخصص توصیه می کنند که تلاش های بهداشت عمومی در اولویت قرار گیرد . واکسیناسیون دختران جوان، از نظر  مقرون به صرفه بودن بالاترین  است.

 

مدیریت:

شاخص ها و محدوده سنی – مطابق با کمیته مشورتی در زمینه ایمن سازی تمرینات (ACIP) در ایالات متحده، ما توصیه می کنیم واکسیناسیون معمول HPV برای همه زنان و مردان [16-19]. ACIP توصیه می کند دامنه سن برای واکسیناسیون به شرح زیر است:

 

زنان – واکسن HPV در 11 تا 12 سال توصیه می شود. این را می توان با شروع از 9 سال ، و  در زنان 13 تا 26 ساله که قبلا واکسن  نزده یا واکسن را کامل نکرده اید. توصیه میشود .

مردان – واکسن HPV در 11 تا 12 سال توصیه می شود. این را می توان به عنوان شروع در 9 سالگی، و واکسیناسیون تا حدی برای مردان 13 تا 21 ساله  که قبلا واکسن دریافت نکرده یا واکسن کامل نشده  توصیه می شود.در بین مردان 22 تا 26 ساله، اگر مردان  همجنسگرا یا با ایمنی پایین (شامل HIV ) هستند ، واکسیناسیون توصیه می شود.  در غیر این صورت،”استفاده مجاز” از واکسن HPV برای این سنی توصیه می شود. استفاده قابل قبول به معنای که واکسن توصیه می شود اما در نظر گرفته نمی شود از اولویت کافی برای قرار دادن در روال است . برنامه های واکسیناسیون. واکسن هایی که توصیه می شود در موارد قابل قبول ممنوع است ممکن است تحت پوشش یک ارائه دهنده بیمه درمانی بیمار باشد .دلیل اصلی این است که واکسیناسیون معمول HPV برای افراد مسن توصیه نمی شود بیش از 26 سال افزایش احتمال ابتلا به انواع واکسن HPV با سن، که مزایای فرد بالقوه را کاهش می دهد و به همین ترتیب هزینه مقابله با واکسیناسیون HPV را کاهش می دهد. با این حال، برای برخی از افراد در این گروه سنی، مانند کسانی که هیچ تجربه قبلی جنسی و یایکپارچگی جنسی خاصی در تمام طول عمر، خطر ابتلا به HPV قبل از آن ممکن است بسیار پایین باشد. ما

HPV را پیشنهاد می دهیم . واکسیناسیون به این افراد

قرار گرفتن در معرض HPV؛ مطالعات نشان داده اند که واکسیناسیون HPV ایمنی زا، کارآمد و

امن در زنان مسن تر [20-23]. با این حال، پزشکان و بیماران باید آگاه باشند که HPV

واکسیناسیون افراد بالای 26 سال ممکن است توسط تأمین کنندگان بیمه یا دیگر پرداخت کنندگان  بیمه نشده باشد.این توصیه ها با سایر گروه های متخصص در ایالات متحده، از جملهآکادمی آمریکایی کودکان (AAP)، آکادمی خانواده خانواده AAFP،کالج متخصص زنان و متخصص زنان و زایمان (ACOG)، انجمن سرطان آمریکا (ACS) و انجمن بین المللی پاپیلوم ویو [24-28]. اینها نیز تا حد زیادی سازگار با آن هست

توصیه های برای تنظیمات غنی از منابع از انجمن آمریکایی انکولوژی بالینی(ASCO) برای پیشگیری از سرطان دهانه رحم [29].

توصیه های دیگر گروه های متخصص برای تنظیمات محدود منابع، تا حدودی متفاوت است.

 

سازمان بهداشت جهانی (WHO) توصیه می کند که هدف اولیه برنامه ی  واکسیناسیون HPV در

خانم های 9 تا 14 ساله باشند و برنامه ی بهداشت عمومی محلی بایدواکسیناسیون زنان مسن تر تنها اگر مقرون به صرفه و هزینه _ اثر بخش  باشد و منابع واکسیناسیون جمعیت هدف اولیه یا غربالگری سرطان دهانه رحم را هدر ندهد، توصیه کند [30].توصیه های ASCO برای تنظیم محدودیت منابع مشابه اند.[29].

 

بهینه سازی زمان بندی: در محدوده سنی توصیه شده بهترین زمان برای ایمن سازی HPV در شروع فعالیت جنسی فردی است .

داده های بالینی پیرامون اثر بخشی واکسن  مطرح کننده ی این است که ایمن سازی با واکسن HPV در افرادی که به عفونت HPV مبتلا نشده اند موثر تر است  (به عنوان مثال، بیماران مبتلا به HPV-naïve).(به بالا «نشانگرها و محدوده سنی» مراجعه کنید.)

افرادی که از لحاظ جنسی فعال هستند باید و با سن خاصی واکسینه شوند.

سابقه ی  یک آزمایش Papanicolaou،غیر طبیعی ، زگيل تناسلی، يا عفونت HPV منعی برای ایمن سازی HPV نیست [17]. با این حال، ایمن سازی برای کسانی که قبلا با یکی از انواع بیشتری از واکسن های HPV آلوده شده اند کمتر سودبخش است. (دیدن”بیماری مرتبط با HPV” در زیر آمده است.)

 

انتخاب واکسن – همه واکسن های HPV در همه نقاط وجود ندارد. اگر هزینه و در دسترس بودن مطرح نباشد ما توصیه می کنیم واکسن 9 گانه  را توصیه میکنیم. در ایالات متحده آمریکا  تنها واکسن 9 گانه  در دسترس  است(از سال 2017).یشترین پوشش انواعHPV در برابر کانسر های دهانه رحم ، درایه با واکسن های 4 گانه و دو گانه ، در واکسن 9 گانه ایجاد می شود . اگرچه پوشش گسترده انواع HPV به کمک واکسیناسیون آقایان با واکسن 9 گانه نسبت به واکسن 4 گانه تاثیر قابل توجهی در پیشگیری از سرطان آقایان دارد ، همچنین میتواند با مکانیسم ایمن سازی گروهی به صورت غیر مستقیم باعث کاهش ریسک سر طان رحم در خانم ها شود.

 

به طور کلی برای تکمیل سری در صورت امکان فرمولا سیون مشابه باید استفاده شود . البته اگر فرمول اولیه واکسن HPV ناشناخته یا غیر قابل دسترس است یا اگر واکسن 9 گانه برای فرموله شدن معرفی شده ، یک فرمول متفاوت واکسن HPV میتواند برای تکمیل استفاده شود [۱۸].

 

برنامه ایمن سازی :در ایالات متحده ، دوز توصیه شده بستگی به سن بیمار در اولین واکسن دارد[۱۶،۱۷،۱۹].

در افراد با سن کمتر از 15 سال دو دوز واکسن HPV در بدو مراجعه و 6 تا 12 ماه بعد تزریق شود .اگر دوز دوم کمتر از 5 ماه بعد از اولین تزریق ، تجویز شود این دوز باید حداقل 12 هفته بعد از دومین دوز و حداقل 5 ماه بعد از اولین دوز داده شود .

افرادی که 15 سال یا بیشتر سن دارند ، 3 دوز از واکسن HPV باید در بدو مراجعه ، 1 ، 2 ، 6 ماه داده شود حداقل فاصله زمانی بین دوز های اول و دوم 4 هفته است .بین دوز های دوم و سوم دوازده هفته و بین دوز های اول و سوم 5 ماه است  اگر یک دوز در یک فاصله زمانی کوتاه تر تجویز شود ، این دوز باید با حداقل فاصله زمانی توصیه شده از آخرین دوز مجددا زده شود .

 

بیماران مبتلا به نقص ایمنی سه دوز از واکسن HPV باید در بدو ورود ، 1، 2 و 6 ماه بدون در نظر گرفتن سن داده شود (نگاه کنید به میزبان ایمنی در زیر )

 

برنامه ACIP توصیه می شود واکسیناسیون همان است که توسط استراتژیک توصیه می شود

گروه مشاوره ایمنی سازی (SAGE) سازمان بهداشت جهانی (WHO)

[31]. سری دو دوز به طور مشابه در بسیاری از کشورهای دیگر توصیه می شود. تمرینکنندگان در خارج

ایالات متحده باید دستورالعمل های محلی را برای برنامه ایمن سازی توصیه شده درکشور آنها.

واکسن HPV می تواند به طور ایمن در همان زمان به عنوان واکسن های دیگر مناسب در سنسایت آناتومیک مختلف واکسن HPV در همان زمان به عنوان واکسن های دیگر (به عنوان مثالواکسن دیابتی و واکسن دیفتری و واکسن ویروسی غیر فعال شده)واکنش ایمنی بدن به واکسن HPV و یا همراه بآن به اثبات برساندواکسن [32،33].

اگر چه مطالعات بالینی اثربخشی اولیه یک برنامه سه دوزی را ارزیابی کرد (به عنوان «اثربخشی» زیر مراجعه کنید)مطالعات بعدی نشان داده اند که دو دوز واکسن در افراد جوان مشابه یابیشترهستندايمونوژنزي در مقايسه با سه دوز در زنان مسن (گروهي که داراي کارآيي واکسن هستند

در آزمایشات بالینی تأسیس شد) [34-39]. علاوه بر این برای واکسن چهارساله نیز دو دوز است

به طور سه بعدی به عنوان سه دز برای جلوگیری از زگیل های تناسلی موثر است [40،41]. وجودنداردمطالعات به طور مستقیم ارزیابی اثربخشی کمتر از سه دوز برای جلوگیری از گردن رحم

بیماری نئوپلاستیک سه بار واکسن HPV هنوز برای افراد 15 ساله توصیه می شودبه دلیل واکنش ایمونولوژیک پایین تر به واکسن HPV در این جمعیت بزرگتر است.

 

به عنوان نمونه ای از شواهد حمایتی برای برنامه دوزاژ، یک محاکمه از 1518 شرکت کننده

به طور تصادفی برای دریافت واکسن 9 واولن در برنامه های مختلف دوز نشان داده شده است

تیترهای آنتی بادی برای انواع واکسن HPV در بین زنان و مردان 9 ساله ثابت بودتا 14 سال که دو دوز واکسن را به فاصله 6 یا 12 ماه فاصله گرفتند در مقایسه با زنانسنین 16 تا 26 سال که سه بار واکسن بیش از شش ماه دریافت کردند [37]. یک گروه اززنانی که 9 تا 14 سال سن داشتند در این آزمایش سه بار واکسن دریافت شد؛ در میاندر این گروه سنی، پاسخ های آنتی بادی به طور کلی با دو مورد در مقایسه با گروه های سه-دوز واکسن و بسیاری از واکسن های تیتر دارای دو دوز بالاتر است.

 

در حالیکه هیچ مطالعات اثربخش برای بررسی مستقیم برنامه دوزاژ، یک پست انجام نشده است

تجزیه و تحلیل داده ها از دو آزمایش واکسن دوقلوی HPV در زنان جوان (15 تا 25 ساله)

سالها) که هیچ گونه ابتلا به HPV 16 یا 18 نوع ابتلاء را نشان نداد، نشان می دهد که دو دوز واکسن می تواند باشدبه طور موثر در برابر عفونت HPV محافظت می کند [42]. از کسانی که حداقل 12 ماه پیگیری می شوند،اثربخشی واکسن در برابر عفونت مکرر شش ماهه با انواع HPV 16 و 18 متفاوت بوددر خانمهایی که سه بار در نظر گرفته شده در مقایسه با کسانی که تنها دو نفر دریافت کرده بودند (89)و 90 کارآیی).مطالعات مشاهده شده اثربخشی را با تعداد دوزهای مورد بررسی قرار داده اند، اما برای آنها دشوار استدر درجه اول به دلیل تعدادی از مخالفان غیر ارزیابی ارزیابی می شود.یکی از مطالعات مشاهده شده ازبیش از یک میلیون خانم سوئدی پیشنهاد کرده اند که دو دوز واکسن چهارجانبه ارائه شده استحفاظت قابل توجهی در برابر زگیل های تناسلی، اگر چه تکمیل سه دوز کمی بودبرتر (128 در مقابل 174 حوادث در 100000 سال انسان با دوز، در مقایسه با 528

حوادث در 100000 سال بدون واکسیناسیون) [40]. در یک مطالعه مشابه از دانمارک، سهدوزهای واکسن چهارساله نیز به طور کلی خطر ابتلا به زگیل های تناسلی را در مقایسه بادو دوز، اما زمانی که دو دوز واکسن حداقل از شش ماه جدا شدند،کاهش خطر ابتلا به زگیل های تناسلی به سه دز، قابل مقایسه است [41].دوزهای از دست رفته – بیماران اغلب برای واکسیناسیون آنها بر اساس برنامه رعایت نمی شوند [43]. اینACIP توصیه می کند که اگر مجموعه واکسیناسیون برای هر مدت زمان قطع

بدون شروع مجدد سری، از سر گرفته شد.دستورالعمل های پس از واکسیناسیون – به علت بالقوه برای سنکوپ با

به خصوص با واکسن HPV، یک دوره معمول 15 دقیقه ای در یک موقعیت نشسته یا در حال خوابیدن استبعد از واکسیناسیون HPV توصیه می شود [17]. این ممکن است خطر انسداد را کاهش دهد

آسیب بعدی (در زیر “ایمنی واکسن” را ببینید)ارزیابی غیر ضروریارزیابی پیش قاعدگی – واکسیناسیون HPV می تواند بدون ارزیابی خاص انجام شود.قبل از ایمن سازی، آزمایش DNA یا سرولوژی یا HPV ضروری نیست [17]. تست بارداری استهمچنین لازم نیستسرولوژی پسا واکسیناسیون – هیچ شواهدی وجود ندارد که اندازه گیری پس از واکسیناسیونبرای تعیین میزان ایمنی بدن در برابر عفونت توسط آنتی بادی برای نظارت بر ایمنی مفید استانواع واکسن هدفمند.

مزایای محدود احتیاط واکسیناسیون – واکسن HPV محافظت پایدار از خود نشان داده است

بیماری های مرتبط با HPV و شواهدی وجود ندارد که احتیاط لازم باشد. (دیدن’مدت زمان حفاظت’ در زیر)برای بیماران که در حال حاضر مجموعه واکسن HPV با دوقلوزا یا quadrivalent تکمیل شده استواکسن که هدف شایع ترین انواع HPV با خطر بالا است، واکسیناسیون با 9-واژینال استواکسن احتمالا منافع فردی منفی است و ما آنرا پیشنهاد نمی کنیم. (‘واکسن موجود’ را ببینید

بالا و ‘Efficacy’ زیر است.)

 

جمعیت خاصزنان باردار یا تغذیه با شیر مادر – واکسیناسیون HPV در دوران بارداری توصیه نمی شود

به دلیل اطلاعات محدود در مورد ایمنی؛ با این حال، داده ها از استفاده غير عادي در اين تنظيمات

به طور فزاینده در دسترس و اطمینان. بنابراین، اگر یک زن پس از شروع باردار باردار شودسریال واکسیناسیون می تواند اطمینان دهد که شواهد موجود هیچ افزایشی در آن نشان نمی دهدخطر پیامد حاملگی ناشی از واکسیناسیون. با این وجود، باقی مانده از سریباید تا زمانی که زن دیگر باردار نباشد، تاخیر داشته باشد. این جزئیات در جای دیگر بحث شده است.(به بخش “ایمن سازی در دوران بارداری” در بخش “ویروس پاپیلومای انسانی” مراجعه کنید.)خانم های شیرده می توانند سری های ایمن سازی را دریافت کنند چرا که واکسن های زیربنایی بر روی آن تاثیر نمی گذاردایمنی شیردهی نوزادان.در ایالات متحده، تولید کننده واکسن 9 والنتد دارای یک رجیستری برای نظارت بر جنین استپیامدهای زنان باردار در معرض واکسن HPV [17،18]؛ قرار گرفتن در معرض پیش از قاعدگی به 9 سالگی،واکسن valent را می توان با شماره 800-986-8999 گزارش کرد.

 

 

بیماری مرتبط با HPV معکوس – تاریخچه زگیل های تناسلی، نتایج آزمایش مثبت HPV، یا

عفونت های غیر طبیعی سرویکس، واژینال، ولوو یا سیتولوژی مقعد همه موارد عفونت HPV قبل را نشان می دهند اما نهلزوما با انواع HPV در واکسن موجود است. واکسیناسیون هنوز هم توصیه می شودافراد در محدوده توصیه شده سن که دارای شواهدی از HPV قبل از آن است، به عنوان آن می تواندهمچنان در برابر عفونت با واکسن های HPV که قبلا به دست نیامده اند، حفاظت می کنند [16،17].

 

با این حال، این بیماران باید توصیه شود که واکسیناسیون تاثیری درمانی نداشته باشد

پیش از آن که عفونت HPV یا بیماری مرتبط با HPV و همچنین مزیت بالقوه واکسیناسیون HPV باشدبه اندازه ای بزرگ نیست که انگار قبل از شروع جنسیت آنها واکسینه شده اند. (به ‘زمانبندی بهینه’ در بالا نگاه کنید.)

 

میزبان ایمنی – بیماران مبتلا به ایمنی، به ویژه گیرندگان پیوندو بیماران مبتلا به HIV که تعداد سلول های CD4 <200 سلول / میکرولیتر دارند، در معرض خطر ویژه ای قرار دارندبیماری مرتبط با HPV [[44. واکسیناسیون HPV با برنامه سه روزه (در 0، 1 تا 2 و 6 ماه)

برای همه بیماران مبتلا به ایمنی از طریق 26 سالگی توصیه می شود اگر آنها را نداشته باشند

در حال حاضر واکسینه شده است شرایط ایمن سازمانی که این برنامه سه روزه را تضمین می کند

شامل کمبود آنتی بادی لنفوسیت B، نقص کامل یا جزئی T-lymphocyte، HIVعفونت، نئوپلاسم بدخیم، پیوند، بیماری های خود ایمنی، و سرکوب کننده ایمنی درمان.داده های کارآیی مستقیم در مورد واکسیناسیون HPV در میزبانان مبتلا به کمبود ایمنی کم است. با این حال،مطالعات واکسن چهارساله HPV در مردان بالغ مبتلا به اچ آی وی [45]، زنان مبتلا به اچ آی وی16 تا 23 سال [46،47]، و پسران آلوده به HIV و دختران 7 تا 12 سال [48] سال نشان می دهد که در آن است

هم ایمنی و هم ایمنی در این جمعیت ها. بعضی از مطالعات [49]، اما همه مطالعات [50] نشان می دهد که کمتر استپاسخ ایمنی قوی و کوتاه مدت در تنظیم عفونت HIV. مطالعات دیگرجمعیت مبتلا به ایمنی در حال انجام است.واکسیناسیون HPV در گیرندگان پیوند در جزئیات دیگر مورد بحث قرار گرفته است. (نگاه کنید به “ایمن سازی درنامزدها و گیرندگان عضو پیوند بدن “، بخش” ویروس پاپیلومای انسانی “و

 

ایمن سازی در نامزدها و گیرندگان پیوند سلول خون”، بخش “انسان”

 

پاپیلوما ویروس “)

 

غربالگری سرطان همچنان نقش مهمی در تشخیص و درمان HPV-

بیماری مرتبط با این افراد در معرض خطر بالا است. (به بخش “اهمیت غربالگری سرطان” مراجعه کنید.)

 

اثربخشی و ایمونوگرافیImmunogenicity – واکنش های آنتی بادی بسیار عالی پس از واکسیناسیون گزارش شده اسواکسن های 9 واحدی، چهارگانه و دو واکسن با میزان seroconversion 93 تا 100 درصد درزنان و 99 تا 100 درصد در مردان [51-55]. شاخص های اصلاح شده به طور کلی بالاتر از جوانان استدر افراد مسن تر اگر چه تیتر حفاظتی حداقل تعریفی تعریف نشده وجود داردنشان داده شده است که سركوب كننده از قرار گرفتن در معرض قبل از بروز عفونت HPV اتفاق افتاده استبا همان نوع HPV [

56،57]. این نشان می دهد که علامت های ناشی از عفونت طبیعی است که یک مرتبه کمتری نسبت به کسانی که در مطالعات واکسن مطرح شده اند، میزان کمی از آنها را فراهم می کند حفاظت در برابر عفونت مجدد با همان نوع HPV. از آنجایی که تجربیات ابتکاری در مورد زنان مبتلا به جنس نر 15 ساله و بالاتر محدود شد، ایمونولوژی “پل زدن” مطالعات انجام شده در زنان جوانتر و در مردان نشان دهنده ایمنی است و ایمنی زایی و در نتیجه حمایت از واکسن در این دیگر جمعیت. با هر یک از

سه واکسن، میانگین ابعاد هندسی (GMT) از آنتی بادی پس از واکنش پذیری در زنان است در سن 9 تا 15 سال عموما دو برابر بیشتر از زنان 16 تا 26 ساله بود تمام انواع HPV هدفمند[53،58-62]. به طور مشابه، GMT از آنتی بادی های پس از واکنش در میان مردان سنین 9 تا 26 حداقل مشابه با زنان 16 تا 26 ساله بود (53-55،59).

در یک مقایسه سرم به ایمنی از واکسن های چهارگانه و دوقلوی HPV در زنان در سن 18 تا 45 سال، ایمن سازی با واکسن دوقلویی ناشی از GMT سرمآنتی بادی های خنثی سازی 2.3 تا 4.8 برابر بیشتر برای HPV 16 و 6.8 تا 9.1 برابر بیشتر برای HPV 18 در مقایسه با واکسن چهارساله در تمام رده های سنی [63]. با این حال، آیا القاء از تیترهای سرم بالاتر در برابر HPV 16 و 18 تاثیری بر میزان و مدت زمان آن دارد حفاظت ناشناخته است

 

اثر

 

بیماری های گردن رحم، واژینال و ولوولار – واکسیناسیون HPV در پیشگیری از بیماری های گردن رحم موثر است که شامل  بیماری، از جمله neoplasia intraepithelial گردن (CIN2 یا 3) و adenocarcinoma در محل است . این در آزمایشهای بزرگ تصادفی واکسنهای چهارگانه، 9 وال و دوطرفه نشان داده شده است و، همانطور که در زیر بحث شده است، از داده های جمعیت از مناطق کاهش گزارش شده پشتیبانی می شود

 

در بروز بیماری های گردنی پس از واکسیناسیون گسترده چهارگانه HPV. علاوه بر این،واکسن های HPV واکسن چهار و پنج واجد شرایط برای کاهش شیوع واژینال و داخل وریدی وولن (VAIN و VIN 1-3). کارآیی واکسن در بیشترین موارد است

کسانی که عفونت HPV قبل از آن ندارند.در آزمایشات مجوز بزرگ برای واکسن HPV، وضعیت ابتلا به HPV عفونت تعیین شد از طریق آزمایش های سرولوژیکی و تشخیص DNA در نمونه های گردن رحم. اثربخشی در آزمایش کلی جمعیت به طور پیوسته پایین تر از میان جمعیت مبتلا به HPV بود (کسانی که بدون ابتدایی بودند HPV)، همانطور که در زیر ارائه شده است. این نشان دهنده این واقعیت است که بسیاری  شرکت کنندگان در دادگاه قبلا بوده اند

جنس فعال و قبلا آلوده به انواع واکسن HPV و برجسته اهمیت واکسیناسیون قبل از شروع فعالیت جنسی برای به حداکثر رساندن اثربخشی. (به ‘زمان بندی مطلوب’در بالا.)

خدمات تخصصی

کامنت ها بسته است