۲۰ بهمن، ۱۳۹۵

دانلود مقالات تخصصی در سایت دکتر حقایق

برای دانلود مقالات تخصصی از سایت دکتر حقایق متخصص عفونی روی دکمه های آبی رنگ لطفا کلیک کنید :

 

۱- [ddownload id=”97″ style=”button” text=”14_C_Urea_breath_test__Drug_information”]
۲- [ddownload id=”100″ style=”button” text=”Acute bronchitis in adults”]
۳- [ddownload id=”101″ style=”button” text=”Allergic_rhinitis__Clinical_mani”]
۴- [ddownload id=”102″ style=”button” text=”An_overview_of_asthma_management”]
۵- [ddownload id=”104″ style=”button” text=”Anaerobic_bacterial_infections”]
۶- [ddownload id=”106″ style=”button” text=”Approach_to_the_adult_patient_with_fatigue”]
۷- [ddownload id=”107″ text=”Approach_to_the_adult_with_unexplained_neutropenia”]
۸-  [ddownload id=”108″ text=”Approach_to_the_adult_with_unexplained_thrombocytopenia”]
۹-  [ddownload id=”109″ text=”Beta_agonists_in_asthma__Acute_a”]
۱۰- [ddownload id=”110″ text=”Catheter_associated_urinary_tract_infection_in_adults”]
۱۱- [ddownload id=”111″ text=”Causes_of_neutrophilia”]
۱۲- [ddownload id=”112″ text=”Clinical_manifestations__diagnos”]
۱۳- [ddownload id=”113″ text=”Drug_fever”]
۱۴- [ddownload id=”114″ text=”Evaluation of low back pain in adults”]
۱۵- [ddownload id=”115″ text=”Evaluation_of_acute_pharyngitis_in_adults”]
۱۶- [ddownload id=”116″ text=”Gastroesophageal_reflux_and_asthma”]
۱۷- [ddownload id=”117″ text=”iMD_Uptodate_No_Video_What’s”]
۱۸- [ddownload id=”117″ text=”Laboratory_evaluation_of_the_immune_system”]
۱۹- [ddownload id=”119″ text=”Major_side_effects_of_inhaled_glucocorticoids”]
۲۰- [ddownload id=”120″ text=”Major_side_effects_of_systemic_glucocorticoids”]
۲۱- [ddownload id=”121″ text=”Management_of_infection_in_exace”]
۲۲- [ddownload id=”122″ text=”Natural_history_and_management_o”]
۲۳- [ddownload id=”123″ text=”Patient_information__The_common_”]
۲۴- [ddownload id=”124″ text=”Prevention_and_treatment_of_gluc”]
۲۵- [ddownload id=”125″ text=”Serum_sickness_and_serum_sickness_like_reactions”]
۲۶- [ddownload id=”126″ text=”The_common_cold_in_adults__Diagnosis_and_clinical_features”]
۲۷- [ddownload id=”127″ text=”The_common_cold_in_adults__Treatment_and_prevention”]
۲۸- [ddownload id=”128″ text=”Theophylline_use_in_asthma”]
۲۹- [ddownload id=”129″ text=”Treatment_of_acute_exacerbations_of_asthma_in_adults”]
۳۰- [ddownload id=”130″ text=”Treatment_of_community_acquired_”]
۳۱- [ddownload id=”131″ text=”Zika_virus_infection__An_overview”]
۳۲- [ddownload id=”132″ text=”زیکا.رضا عسگرانی”]
۳۳- [ddownload id=”133″ text=”کبد چرب توسط خانم دکتر شمس”]

این مقالات گرد اوری شده توسط سایت دکتر حقایق میباشد.

 برای ارتباط با دکتر حقایق بر روی این لینک کلیک کنید : دکتر حقایق

برای خواندن مقالات دکتر حقایق روی لینک رو به رو کلیک کنید : مقالات دکتر حقایق

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *